In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het voor bedrijven cruciaal om verantwoordelijkheid te nemen voor hun milieu-impact. Een van de manieren waarop dit gebeurt, is door te voldoen aan de Informatieplicht Milieubeheer. Maar wat houdt deze verplichting precies in, en waarom is het zo belangrijk voor uw bedrijf?

Wat is de informatieplicht milieubeheer?

De Informatieplicht Milieubeheer is een wettelijke verplichting die sinds 2019 van kracht is in Nederland. Deze plicht houdt in dat bedrijven en instellingen die onder de Wet milieubeheer vallen, eens in de vier jaar aan het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze maatregel is gericht op bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of het equivalent hiervan).

Waarom is de informatieplicht belangrijk?

De Informatieplicht heeft meerdere doelen:

 1. Transparantie en verantwoording:
  • Bedrijven moeten verantwoording afleggen over de energiebesparende maatregelen die ze hebben geïmplementeerd. Dit zorgt voor meer transparantie in de bedrijfsvoering en stimuleert bedrijven om actief te werken aan energiebesparing.
 2. Bijdrage aan klimaatdoelstellingen:
  • Door energiebesparende maatregelen te nemen en deze te rapporteren, dragen bedrijven bij aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen. Dit helpt Nederland om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de overgang naar een duurzamere samenleving te versnellen.
 3. Kostenbesparing:
  • Energiebesparende maatregelen kunnen op de lange termijn aanzienlijke kostenbesparingen opleveren voor bedrijven. Door minder energie te verbruiken, kunnen bedrijven hun energierekeningen verlagen en zo hun operationele kosten reduceren.

Wat moet u doen om te voldoen aan de informatieplicht?

Om te voldoen aan de Informatieplicht Milieubeheer moet uw bedrijf:

 1. Inventariseren:
  • Maak een inventarisatie van alle energiebesparende maatregelen die binnen uw bedrijf zijn genomen. Dit kan variëren van het vervangen van oude apparatuur door energiezuinige alternatieven tot het implementeren van energiemanagementsystemen.
 2. Rapporteren:
  • Vul het eLoket van het RVO in en rapporteer de genomen maatregelen. Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens correct en volledig invult om te voldoen aan de eisen.
 3. Up-to-date Blijven:
  • De Informatieplicht is een doorlopende verplichting, wat betekent dat u elke vier jaar opnieuw moet rapporteren. Blijf op de hoogte van de laatste regelgeving en zorg ervoor dat uw bedrijf voortdurend werkt aan energiebesparing.

Hoe kan informatieplichtmilieubeheer.nl helpen?

Het voldoen aan de Informatieplicht Milieubeheer kan een complexe en tijdrovende taak zijn. Hier komt informatieplichtmilieubeheer.nl in beeld. Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij elke stap van het proces. Van het inventariseren van energiebesparende maatregelen tot het correct indienen van uw rapport bij het RVO, wij nemen de informatieplicht graag uit handen.

Door uw nota te uploaden en een ‘Geef de informatieplicht uit handen’ aanvraag te doen, zorgt u ervoor dat alle benodigde informatie en gegevens correct en tijdig worden ingediend. Zo kunt u zich richten op uw kernactiviteiten terwijl wij zorgen voor de naleving van de wet- en regelgeving.

Conclusie

De Informatieplicht Milieubeheer is een essentiële stap richting een duurzamere bedrijfsvoering en een beter milieu. Door te voldoen aan deze verplichting draagt uw bedrijf bij aan de nationale klimaatdoelstellingen en profiteert u van kostenbesparingen op de lange termijn. Laat ons team u helpen om deze verplichting moeiteloos na te komen. Upload vandaag nog uw nota en geef de informatieplicht uit handen!

Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe wij uw bedrijf kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de Informatieplicht Milieubeheer.Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef de informatieplicht uit handen

Ons team zorgt ervoor dat alle benodigde informatie en gegevens correct ingediend worden bij het RVO.

Wij zullen uw casus direct beoordelen.