Naar schatting moeten ongeveer 125.000 instanties aan de informatieplicht voldoen. Tot en met eind oktober hebben 30.901 instanties dit daadwerkelijk gedaan. Naar onze schatting moeten veel meer instanties aan de informatieplicht voldoen. Er moet in ieder geval nog een hoop gebeuren.

Energieakkoord 2013

Het Energieakkoord uit 2013 heeft ervoor gezorgd dat de informatieplicht weer nageleefd wordt. Bij het tot stand brengen van het Energieakkoord hadden de verschillende Energieakkoord-partijen hoge verwachtingen op het gebied van besparingen. De doelstelling was om 100 Petajoule (PJ) voor 2020 gezamenlijk te besparen. In 2017 kwam echter naar voren dat er pas 75 Petajoule (PJ) bespaard was. De informatieplicht moet de totale besparing met 6,5 PJ toe laten nemen.

Bevoegd gezag

De gemeentes, provincies, Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten vormen gezamenlijk het bevoegd gezag. Dit gezag is verantwoordelijk voor de handhaving van de informatieplicht. Er is echter geen unanieme overeenstemming over hoe er gehandhaafd moet worden. De handhaving verschilt daarom per regio. Het kan dus voorkomen dat instanties in de ene regio harder aangepakt worden dan in een andere regio. Zo zijn er al sancties van € 1.000,- opgelegd.

Administratie

De informatieplicht zorgt ervoor dat de administratieve lasten binnen bedrijven toenemen. De maatregelen worden namelijk regelmatig aangepast of aangevuld. Gebeurt dit, dan dient een instantie hier gelijk naar te handelen. Verder moet er om de vier jaar, naar het bevoegd gezag, gerapporteerd worden. Voor deze extra taken kunnen intermediairs ingezet worden, die er gelijk naar kunnen handelen. Er kunnen namelijk boetes opgelegd worden wanneer instanties niet actief de regels naleven.

Toekomst beeld

Na het voldoen aan de informatieplicht bent u er nog niet. Alle verplichte maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn, dienen namelijk nog uitgevoerd te worden. Hierbij zijn er allerlei regelingen van toepassing. Zo kan er bespaard worden op de investeringskosten en kunnen er ook alternatieve maatregelen getroffen worden.

Geef alle zorgen uit handen

Bent u te laat bij het voldoen aan uw informatieplicht? Hebt u vragen over de informatieplicht? Hebt u hulp nodig bij het voldoen aan de informatieplicht? Hebt u hulp nodig bij de uitvoering van de maatregelen? Of wilt u meer weten over het nakomen van de maatregelen?

Wij weten precies hoe het rapport ingediend moet worden. Dit alles kunnen wij verzorgen voor een vast bedrag van € 250,- (excl. btw). Bent u deelnemer van ons collectief, dan krijgt u korting. Daarnaast kunnen wij ook helpen bij het nakomen van de maatregelen. Wij stellen namelijk ook plannen op voor de volledige nakoming van de plicht. Voor de benodigde informatie kunt u contact opnemen op 030-3031714 of stuur een mail naar: info@thebilldoctor.nl

Over Informatieverplichting voor ondernemingen

Verbruikt uw onderneming (Wet milieubeheer inrichting) per kalenderjaar vanaf 50 duizend kWh electriciteit of 25 duizend m³ aardgas? In dat geval is uw onderneming op grond van het Activiteiten besluit Milieu beheer genoodzaakt om maatregelen te nemen welke energie besparen met een ROI van 5 jaren of minder. Dit heet de ‘energiebesparings’plicht.

Vanaf 1 juli 2019 is er tevens de verplichting informatie energie besparing. Dit betekent dat uw ondernemeing op ten laatste 1 juli 2019 per Wet rapport had gemaakt over

welke energie besparende aanoassingen zijn uitgevoerd. De plek daarvoor is het RVO eLoket. Is dat nog niet gebeurd in uw geval? Controleert u in dat geval of moet voldoen aan deze informatieplicht om vervolgens als nog dit te doen.Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef de informatieplicht uit handen

Ons team zorgt ervoor dat alle benodigde informatie en gegevens correct ingediend worden bij het RVO.

Wij zullen uw casus direct beoordelen.