Het algemeen plaatje

Bedrijven met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas (equivalent) zijn verplicht om eens in de vier jaar hun energiebesparende maatregelen te rapporteren via het eLoket. Dit kunnen zij zelf doen, maar dit kan ook uitbesteed worden aan een intermediair. De plicht bestaat al sinds 1993 onder de naam Wet milieubeheer, alleen is de plicht nooit gehandhaafd. Dit is echter veranderd. De gemeentes zijn namelijk begonnen met het handhaven. De door de overheid samengestelde erkende maatregellijsten staan hierbij centraal. Deze lijsten bevatten energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Dit zijn tevens de maatregelen die uiteindelijk uitgevoerd moeten worden.

1 juli 2019

De deadline voor het voldoen aan de informatieplicht was voor 1 juli 2019. De deadline is dus inmiddels verlopen. Bedrijven hebben echter nog de tijd om vooralsnog te voldoen aan de informatieplicht. Door vooralsnog te voldoen aan de informatieplicht voorkomt u een boete. De boetes kunnen namelijk oplopen in de duizenden euro’s.

Voor wie geldt de plicht?

Bedrijven met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas (equivalent) zijn verplicht om eens in de vier jaar hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen negentien bedrijfstakken. Twijfelt u of u aan de informatieplicht moet voldoen, raadpleeg dan het bevoegd gezag.

De uitzonderingen

De volgende vier groepen hoeven niet aan de informatieplicht te voldoen:

• Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS);

• Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem zoals is omschreven in artikel 15.51 Wm;

• Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3); zij zijn al jaarlijks verplicht rapportages in te dienen (MJA monitoring);

• Type C-inrichtingen volgens  artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer (dit zijn bedrijven met een omgevingsvergunning).

Hoe voldoe ik aan de informatieplicht?

Door middel van een e-herkenningssleutel niveau 1 kunt u op het eLoket inloggen. Hebt u nog geen eHerkenning? Dan kunt u deze aanvragen. Let er wel op dat de aanvraag elke weken kan duren. Deze lasten kunt u natuurlijk ook ontlopen door het inschakelen van een intermediair.

Wat zijn de baten van de informatieplicht?

Met behulp van de informatieplicht wordt er aan een energiebeleid gewerkt. Het doel hierbij is om de broeikasgassen te reduceren. Verder neemt uw energieverbruik af wanneer de maatregelen uitgevoerd zijn. Hierdoor nemen ook uw energiekosten af. De informatieplicht is dus gunstig voor uw portemonnee en het milieu.

Meer informatie?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wilt u voldoen aan de informatieplicht? Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Of heeft u een andere vraag inzake de informatieplicht? Neem contact met ons op via: info@thebilldoctor.nl of 030-3031714

Over informatieverplichting voor ondernemingen

Verbruikt uw onderneming (Wet milieubeheer inrichting) per kalenderjaar vanaf 50 duizend kWh electriciteit of 25 duizend m³ aardgas? In dat geval is uw onderneming op grond van het Activiteiten besluit Milieu beheer genoodzaakt om maatregelen te nemen welke energie besparen met een ROI van 5 jaren of minder. Dit heet de ‘energiebesparings’plicht.

Vanaf 1 juli 2019 is er tevens de verplichting informatie energie besparing. Dit betekent dat uw ondernemeing op ten laatste 1 juli 2019 per Wet rapport had gemaakt over welke energie besparende aanoassingen zijn uitgevoerd. De plek daarvoor is het RVO eLoket. Is dat nog niet gebeurd in uw geval? Controleert u in dat geval of moet voldoen aan deze informatieplicht om vervolgens als nog dit te doenLaat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef de informatieplicht uit handen

Ons team zorgt ervoor dat alle benodigde informatie en gegevens correct ingediend worden bij het RVO.

Wij zullen uw casus direct beoordelen.